Vester Hæsinge Vandværk

Regulativ

 

Regulativet er en form for “leveringsbetingelser”, da det regulerer både vandværkets ansvar og pligter, samt hvordan ansvaret er fordelt mellem forbruger og vandværk.

 

Regulativet anviser også, hvordan vandværket skal opkræve takster i forhold til levering af vand og tilslutningsafgifter.

 

Regulativet udspringer af vandforsyningslovens § 55 og fremsendes af vandværket til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Se Vester Hæsinge Vandværks regulativ ved at klikke på nedenstående tekst.

 

VHV Reglativ 2023

 


Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

klik på billedet herover for at se video om hygiejne regler i forbindelse med reparation af vandinstallationer

Husk vandmåleren

Se til den ind imellem - det lille hjul i midten skal stå stille når der ikke bruges vand.

 

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies