Vester Hæsinge Vandværk

Nyt fra årsskiftet 2023-2024 - hvis man er udlejer.

Fra årsskiftet 2023 - 2024 vil Vester Hæsinge Vandværk udelukkende opkræve vand fra ejere.

Ejere der er udlejer skal derfor sørge for at oplyse lejer om denne ændring, og få tilrettet lejekontrakt så vandafregning er en del af denne.

Derudover vil der blive opkrævet fast afgift pr. forbrugsenhed.

Det får betydning for de tilslutninger hvor der er flere forbrugsenheder (lejligheder) tilsluttet en vandmåler.

 

Udskiftning af vandmålere afsluttes i uge 49.

Når måler udskiftningen er afsluttet vil der blive udsendt mail til alle forbrgere på den mail adresse I har oplyst vandværket. Her oplyses link til forbrugerportal hvor egne data kan ses og alarmer kan aktiveres.

Vandmåleren registerer lækager ved at kontrollere gennemstrømning. Hvis ikke måleren har minimal gennemstrømning på et tidspunkt i døgnet så sender den en lækage alarm.

Målerdata kan ses via nedenstående link.

 https://vhvand.bdforsyning.dk/

 

SMS Service

Vester Hæsinge Vandværk benytter sms beskeder til at informere forbrugerne om nyheder - reparationer - lukning - uregelmæssig vandforsyning mm.

Der sendes besked til alle mobil numre registreret på en given forbruger adresse.

I kan se de mobilnumre der er registreret på jeres adresse på dette link https://118.dk/

Mobil numre kan tilføjes / slettes på en given adresse ved at klikke på fanen SMS Service øverst på denne side eler ved at beenyte nedentående link.

 https://dk.sms-service.dk/iFrame/subscription/?customerId=859c0431-dc9b-4867-b7e3-ff102cca21cd

Chlorothalonil-amidsulfonsyre og Desphenyl Chloridazon

Vester Hæsinge Vandværk har fået analyseret for begge stoffer og de findes ikke i vandværkets vand.

 

Vær altid opmærksom på utætheder i ledningsnettet.

Hjælp os med at undgå unødigt vandspild.

Forhold som kan indikere at der er brud på en vandledning kan være:

  • vedvarende sus i vandrørene
  • velvoksende grønne græs pletter i tørkeperioder
  • optøede jordområder  i frostperioder
  • usædvanlig vandstrøm i kloak og brønde.
  • sætninger i jordlaget, i fortov eller vej.

Hvis I har mistanke om en utæt vandledning så kontakt en fra BESTYRELSEN.


Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

Ny Vandmåler

Jeres nye vandmåler er fjernaflæsbar.

Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Forbrug kan ses via forbruger login

 https://vhvand.bdforsyning.dk/

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies