Vester Hæsinge Vandværk

Vandkvalitet.

Vandet fra Vester Hæsinge Vandværk har en hårdhed på 10 dH (middelhårdt vand)

 

Danmarkskortet herunder passer ikke hels til Vester Hæsinge Vandværk's vand men giver en vejledende oversigt over hvordan vandet er i danmark .

Haarhed

 

Rent drikkevand er ingen selvfølge.

Vi kan være stolte af at kunne drikke vandet direkte fra hanen, men det kræver en indsats, hvis det fremadrettet også skal være muligt.

 

Herunder følger en række enkle råd til, hvordan du kan være med til at passe bedre på vores miljø og drikkevand.

– Undgå forurening af enhver art, og udngå så vidt muligt brug af sprøjtemidler.

 

Enkle råd til renere vand:

Store dele af drikkevandet er allerede forurenet, så vi skal passe på det vi har.

 

– Brug lugejern og for eksempel træflis i stedet for kemikalier.


– Aflever malingsrester og lignende på miljøstationen.


– Brug færre rengøringsmidler – og med omtanke.


– Dosér vaskepulver og rengøringsmiddel rigtigt.


– Er du haveejer, så gød haven, så alt gødning udnyttes.


– Er du landmand, så tilpas eventuel braklægning og dyrkningsaftager i samarbejde med vandværkerne.


– Området omkring en boring skal holdes rent, så nedsivning af forurenet vand undgås.

 

Alle opfordres til at passe på drikkevandet!

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente godt drikkevand op.

Indvindingsoplandet kaldes det område hvorfra vandværket henter sit råvand .

Vester Hæsinge Vandværk har, sit indvindingsopland syd vest for byen, det gul-prikkede område på kortet herunder.

Fra dette område strømmer grundvandet (i den blå pils retning) til  Vester Hæsinge Vandværks  2 boringer

Pas på 

 
For at sikre at drikkevandet er af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i boringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.


Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

 

Der udføres følgende kontroltyper:

·          Normal kontrol på vandværket

·          Udvidet kontrol på vandværket

·          Kontrol med u organiske sporstoffer

·          Kontrol med organiske mikro forureninger og

·          Begrænset kontrol.

 

Hvorfor er vandet rødligt ? – og er det farligt ?

Rødligt vand skyldes et højt indhold af jern og mangan, hvilket også kan medføre dårlig smag og lugt. Rødligt vand kan forekommer i forbindelse med strømsvigt eller ledningsbrud som giver forstyrrelser i ledningsnettet, hvor blandt andet jern og manganrester kan løsriver sig når de tomme vandledninger igen fyldes med stor vandhastighed. Jern og mangan er naturligt forekommende stoffer, som filtreres fra på vandværket. Det er ikke farligt at drikke rødligt vand, men hvidt vasketøj kan tage skade, så hvis vandet er rødligt efter afbrudt vandtryk, så luk op for en vandhane og lad et løbe til vandet igen er klart.

 

Hvis dit tøj bliver misfarvet af okker:

Læg tøjet i en plastbalje med vand tilsat 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand. Brug så varmt vand, som tøjet kan tåle.

Lad tøjet ligge her ½ time til et døgn efter behov.

Skyl tøjet godt igennem i blandingen (brug gummihandsker) og skyl efter i rent vand. Skyl færdigt i vaskemaskinen.

 

Hvorfor er vandet hvidt ? – og er det farligt ?

På vandværket iltes vandet. Der skal ilt i råvandet for at jern og mangan kan renses fra, og endelig skal drikkevandet indeholde min. 5 mg/l ilt for at sikre vandets velsmag. Nå vandet er hvidt, skyldes det overskydende ilt. Det kan også skyldes de haner/blandingsbatterier, som vandet tappes af. Ilten forsvinder af sig selv, når man lader vandet stå i nogle sekunder. Hvidt vand er altså ikke farligt.


      Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

 

 

Den nye Vandmåler

Jeres nye digitale vandmåler er fjernaflæsbar.

Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Forbrug kan ses på BD smartforsyning VHVbrugerportal via forbruger login på linket herunder.

 https://vhvand.bdforsyning.dk/