Vester Hæsinge Vandværk

Tilbageløbssikring

 

Ved alle målere skal der være en tilbageløbssikring (kontraventil). Den forhindrer, at vandet fra husinstallationen løber tilbage i ledningsnettet. Tilbageløb kan bl.a. ske hvis trykket i forsyningsledningen forsvinder p.g.a. strømsvigt, eller ved reperation af ledningsnettet.

 

Det er ejeren af den enkelte ejendom, der har ansvaret for, at installationen er lovlig. Vandværket har ret til at kontrollere at reglerne er overholdt.

 

Skærpede krav vedr. tilbageløbssikring for virksomheder.

 

Virksomheder med særlig risiko for forurening af drikkevandet ved tilbageløb, skal foretage en teknisk analyse af installationen og en passende tilbageløbssikring skal etableres.

 

De overordnede krav på dette område står i Bygningsreglementet 08

 

Desuden findes de tekniske bestemmeler i norm for vandinstallationer DS 439/2009.

 

Der henvises også til Rørcenteranvisning 015 som bygger på EU standarden DS/EN1717 – sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningsventiler.

 

Husk det er ejerens ansvar at installationen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Hvis du er i tvivl om hvilke krav der stilles til din instalation så se spørgeskema vedr. krav til tilbagestrømsventil ved at klikke HER.


VIGTIG INFO

På grund af ledningsarbejde vil vandforsyningen i dag være afbrudt på en del af Birkevej i tidsrummet ca.kl. 10:00-12:00

 

 Klik på billedet herover for at se hygiejne regler ved reparationsarbejde på vandinstallationer

 

Husk vandmåleren

Se til den ind imellem - det lille hjul i midten skal stå stille når der ikke bruges vand.

 

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies - Accepter - Om cookies