Vester Hæsinge Vandværk

 

Udskiftning af vandmålere.

 Selve vandmåleren ejes af vandforsyningen. Den øvrige vandinstallation på ejendommen har ejeren ansvaret for.

Udskiftning og kontrol af vandmålere sker i henhold til gældende regler beskrevet i Bekendtgørelse om målerteknisk kontrol med målere.

Derudover kan det blive nødvendigt at udskifte en vandmåler hvis den bliver frostskadet eller defekt af anden årsag.

Uanset årsag må en vandmåler kun opsættes/udskiftes iføge aftale med Vester Hæsinge Vandværk.

Bestyrelsen har besluttet at skifte alle vandmålere  inden for den nærmeste fremtid. Den nye målertype bliver en model der kan fjernaflæses.

Der vil i god tid forinden blive informeret om udskiftningen.

Det er vigtigt at du tjekker din installation inden vi møder op. 

Målerinstallationen skal i opfylde vore krav og det er en forudsætning at afspærringsventiler før og efter vandmåler fungerer.

Når vandmåleren er udskiftet, vil du få udleveret en seddel med oplysning om dato, målernummer samt aflæsning på både nedtaget og  nyopsat vandmåler.

 

 

 

                         vandmaeler

 

Check hanen før måleren
Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. 
Kan ventilen/hanen ikke lukkes, skal den udskiftes, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger. 

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til Vandværket 

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, er det udelukkende ejendommens ejer der er ansvarlig for udbedring og betaling herfor.


Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

klik på billedet herover for at se video om hygiejne regler i forbindelse med reparation af vandinstallationer

Husk vandmåleren

Se til den ind imellem - det lille hjul i midten skal stå stille når der ikke bruges vand.

 

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies