Vester Hæsinge Vandværk

Info til Vester Hæsinge Vandværks forbrugere.

 

Nyt fra årsskiftet 2023-2024 - hvis man er udlejer.

 • Fra årsskiftet 2023 - 2024 vil Vester Hæsinge Vandværk udelukkende opkræve vand fra ejere.
 • Ejere der er udlejer skal derfor sørge for at oplyse lejer om denne ændring, og få tilrettet lejekontrakt så betaling for vand er en del af denne.
 • Hvis du som privatperson udlejer hele eller dele af din ejendom så giv vandværket besked senest. d.20.dec. 2023 pr mail på vandværkets hjemmeside - via fanen kontakt.
 • Derudover vil den faste afgift ikke længere blive opkrævet pr. vandmåler - men pr. forbrugsenhed.
 • Det får betydning for de tilslutninger hvor der er flere forbrugsenheder (lejligheder) tilsluttet en vandmåler.
 • Hvis du som privatperson udlejer hele eller dele af din ejendom så giv vandværket besked senest. d.20.dec. 2023 pr mail på hjemmesidens kontakt formular.

Info om den nye digitale fjernaflæsbare vandmåler.

Hvad er fordelen ved de nye vandmålere?

 • En forsikring mod en vandregning, der stikker af ved brud eller lækager.
 • Du får alarmer på e-mail eller SMS, når
 •          vandmåleren registrer brud i din vandinstallation.
 •          vandmåleren hen over en periode på 24 timer registrerer en lækage – f.eks. et toilet der løber, lille utæthed ved et rør og lignende.
 • På vandmålerens display kan man aflæse målerstand og der er symboler for alarmer. 
 • Vandmåleren sender en status til et centralt system 3 gange i døgnet: målerstand i m³, vand temperatur mv.
 • Med login på din personlige “Vandmåler side” i Smart Forsyning Kontrolpanel kan du følge vandforbrug – og se alarmer, hvis de skulle opstå.
 • Du skal ikke længere selv indberette din forbrug / målerstand til vandværket – det sker helt automatisk.

Hvor nøjagtige er den nye fjernaflæste vandmåler?

Måleren er meget nøjagtigt. Og da den elektroniske måler ikke har nogle bevægelige dele, som kendt fra de mekaniske målere, sker der ingen slitage, der kan påvirke målerens nøjagtighed over tid.

Vandmålerne er godkendte i forhold til EU Direktivet:  MID 2014/32/EU

 

Hvordan kan du som forbruger aflæse den nye vandmåler?

Som forbruger modtager du en invitation, til Vester Hæsinge Vandværks brugerportal ved BD smart forsyning.

Den sendes til den mailadresse som vi har registreret. Hvis du ikke har modtaget en invitation inden udgangen af dec. 2023 så kan årsagen være at vandværket ikke har din mailadresse, eller at den er forkert. Du kan oplyse ny mailadresse via fanen Kontakt øverst på vandværkets hjemmeside.

 

Bemærk: ved visning af forbrug i “BD Smart Forsyning” vises kun hele liter, dvs. viser måleren f.eks. 5,372m³ da er det det samme som 5.372 liter. Vises der 0.023m³ for et timeforbrug, er der altså forbrugt 23 liter.

 

Vandmåleren kan også aflæses på display ved at åbne låget og trykke på den blå knap.

Forklaring på display symboler ses via link herunder.

https://www.bddigital.dk/wp-content/uploads/2022/11/Sagemcom-LCD-Display-DK-JAHI17.pdf

 

 


      Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

 

 

Den nye Vandmåler

Jeres nye digitale vandmåler er fjernaflæsbar.

Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Forbrug kan ses på BD smartforsyning VHVbrugerportal via forbruger login på linket herunder.

 https://vhvand.bdforsyning.dk/