Vester Hæsinge Vandværk

Brud på vandledning

 

Aflæs jeres vandmåler jævnligt, forbruget er normalt meget konstant, så hvis jeres forbrug pludseligt stiger så skyldes det måske et brud på en vandledning.

 

Et brud på en vandledning kan blive en dyr omgang, hvis det ikke opdages i tide.

 

Signaler på utætheder:

 

  • vedvarende sus i vandrørene
  • velvoksende græspletter i tørkeperioder
  • optøede jordområder m.m. i frostperioder
  • usædvanlig vandstrøm i kloak og brønde
  • sætninger på grunden, i fortov eller vej.

 

Er uheldet ude, kan man dog efter nedenstående regler ansøge vandværket om eftergivelse af vandpris og grøn afgift.

 

Ved lov nr. 522 af 12. juni 2009 blev hjemlen til eftergivelse ved vandspild genindsat i vandafgiftsloven, nu i § 24 med virkning fra 1. januar 2009.

 

Betingelser for eftergivelse er:


Vandspildet er som følge af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål.

• Der skal foreligge en skriftlig og begrundet anmodning fra forbrugeren hvori denne beder om ikke at skulle betale afgift og andre beløb af det pågældende vandspild.

 

• Vandværket skal udover afgiften afstå fra opkrævning af vandprisen fra forbrugeren. Afgørelsen heraf er udelukkende vandværkets og kan ikke påklages til SKAT.

 

• Bestemmelsen om eftergivelse finder ikke anvendelse for en mængde svarende til forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3. (Gælder alle boliger inklusive fritidsboliger).

 

• Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

 

Nedenstående skema giver et hurtigt overblik over om man kan søge eftergivelse af et vandspild.

 

brud

 Skema til ansøgning om eftergivelse i forbindelse med vandspild kan hentes her


      Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

 

 

Den nye Vandmåler

Jeres nye digitale vandmåler er fjernaflæsbar.

Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Forbrug kan ses på BD smartforsyning VHVbrugerportal via forbruger login på linket herunder.

 https://vhvand.bdforsyning.dk/