Vester Hæsinge Vandværk

Nyt fra årsskiftet 2023-2024 - hvis man er udlejer.

Fra årsskiftet 2023 - 2024 vil Vester Hæsinge Vandværk udelukkende opkræve vand fra ejere. Ejere der er udlejer skal derfor sørge for at oplyse lejer om denne ændring, og få tilrettet lejekontrakt så vandafregning er en del af denne.

Derudover vil der blive opkrævet fast afgift pr. forbrugsenhed. Det får betydning for de tilslutninger hvor der er flere forbrugsenheder (lejligheder) tilsluttet en vandmåler.

Udskiftning af vandmålere.

 

I vil få udskiftet jeres vandmåler samt trykprøvet stikledning i løbet af de kommende måneder, og arbejdet påbegyndes i uge 29.

Arbejdet udføres af Hansen & Pedersen VVS og entreprenørfirma. tlf. 62651682

Montøren der udskifter måleren kan kontaktes på tlf. 22 60 57 02

 

Umiddelbart inden jeres måler bliver udskiftet vil I modtage en sms herom.

Sms sendes til det/de mobilnumre som er registreret på jeres adresse.

I kan se de mobilnumre der er registreret på jeres adresse på dette link https://118.dk/

 

Hvis I ønsker at tilføje eller slette mobilnumre på jeres adresse så kan det gøres via

https://dk.sms-service.dk/iFrame/subscription/?customerId=859c0431-dc9b-4867-b7e3-ff102cca21cd

 

VIGTIGT:

Hvis ikke måleren kan udskiftes på det oplyste tidspunkt er det vigtigt at I kontakter montøren på telefon 22 60 57 02 og får aftalt et nyt tidspunkt så han ikke spilder tid på at køre til måler der ikke kan skiftes. Omkostning til forgæves kørsel vil blive afkrævet den aktuelle forbruger.

Husk at gøre vandmåleren tilgængelig og kontrollere at afspærringshaner virker inden montøren kommer.

Via linket herunder kan du se dit ansvar i forhold til at installationen er ok.

https://vhvand.dk/%C3%98vrig-information!M%C3%A5lerskift

Se video der viser det du skal gøre inden montøren dukker op klik  HER

 

SMS Service

Vester Hæsinge Vandværk benytter sms beskeder til at informere forbrugerne om nyheder - reparationer - lukning - uregelmæssig vandforsyning mm.

Der sendes besked til alle mobil numre registreret på en given forbruger adresse.

Mobil numre kan tilføjes / slettes en given adresse ved at klikke på fanen SMS Service øverst på denne side.

 

Chlorothalonil-amidsulfonsyre og Desphenyl Chloridazon

Vester Hæsinge Vandværk har fået analyseret for begge stoffer og de findes ikke i vandværkets vand.

 

Vær altid opmærksom på utætheder i ledningsnettet.

Hjælp os med at undgå unødigt vandspild.

 

Forhold som kan indikere at der er brud på en vandledning kan være:

  • vedvarende sus i vandrørene
  • velvoksende grønne græs pletter i tørkeperioder
  • optøede jordområder  i frostperioder
  • usædvanlig vandstrøm i kloak og brønde.
  • sætninger i jordlaget, i fortov eller vej.

Hvis I har mistanke om en utæt vandledning så kontakt en fra BESTYRELSEN.


Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

klik på billedet herover for at se video om hygiejne regler i forbindelse med reparation af vandinstallationer

Ny Vandmåler

Vi er pt. i gang med at udskifte Vandværkets målere til en ny fjernaflæsbar type. Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Data kan ses via forbruger login der kræver at vandværket har jeres email adresse

 

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies