Vester Hæsinge Vandværk

25 mtr. beskyttelseszone

Siden 1. august 2011 har det været lovpligtigt at udlægge en 25 meters sprøjtefri beskyttelseszone rundt om alle indvindingsboringer til almene vandværker.

Beskyttelseszonen er indført for at beskytte boringen imod forurening idet der kan opstå en såkaldt ”tragteffekt”. Tragteffekten betyder, at stoffer, f.sks. pesticider eller gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring kan blive ”suget” ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen.

25 mtr. beskyttelseszonen skal modvirke dette.

 


Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

klik på billedet herover for at se video om hygiejne regler i forbindelse med reparation af vandinstallationer

Husk vandmåleren

Se til den ind imellem - det lille hjul i midten skal stå stille når der ikke bruges vand.